Spyling og steaming

Sand, støv og eksos samler og skaper forurensning som kan være skadelig for både helse, sikkerhet og miljø.

Svevestøv er en stor utfordring både på veier og i tunneler.

Finnmark Gjenvinning spyler og steamer vegbaner i tunnel, vann- og avløps ledninger mm. etter behov.

tjeneste spyling steaming