ADR-transport

Vi kan på oppdrag fra kunder utføre transport av det meste innen farlig avfall, både flytende, bulk og kolli.

Våre sjåfører innehar kompetansebevis for håndtering og transport av farlig gods. I tillegg er våre biler ADR-godkjente for transport av farlig gods.

tjeneste adr transport