Finnmark Gjenvinning AS har konsesjon til å drive med tankrens.

Av tanktyper rengjør vi:

  • Frittstående, nedgravde og kjellertanker, alle typer og størrelser
  • Supply båter og tanker på båter
  • Tank biler og tankhengere
  • Ultralyd av bunn,vegger med utfyllende teknisk rapport 

Ingen tanker er for små eller store for oss

Vi har lang erfaring i rengjøring, kontroll og rehabilitering av tanker, og har jobbet med de fleste typer tanker og produkter. Vi kan rengjøre, kontrollere og eventuellt rehabilitere tanker.

tankrens